Nordiska Kammarorkesterns alternerande solohornist, Lars Ekernäs, avled hastigt den 17 december 2012, endast 63 år gammal. Dödsbudet kom oväntat och togs emot med bestörtning och sorg bland vänner och kollegor i Nordiska Kammarorkestern. Allas tankar gick nu till Lars hustru och hornkollega, Maria Granberg, och barnen Ivan och Tova.

 

För Maria innebar Lars död inte bara förlusten av en älskad make, utan även förlusten av en kompetent och skicklig arbetskamrat i Nordiska Kammarorkesterns hornstämma. Lars Ekernäs studerade valthorn för de mest namnkunniga av våra nordiska hornister,som Wilhelm Lanzky-Otto, Bengt Belfrage och Rolf Bengtsson för att nämna några. Själv blev Lars också en av de mest namnkunniga musikerna i vårt land, med ett antal framgångsrika år som alternerande solohornist i Norrköpings Symfoniorkester och med en mängd konserter i våra största symfoniorkestrar, exempelvis Kungliga Filharmonikerna, Hovkapellet med flera. Även vid ett stort antal av de dryga 700 föreställningar som gavs på Oscarsteatern iStockholm av musikalen Fantomen på Operan, kunde man lyssna till Lars Ekernäs hornspel. Bland alla de dirigenter han spelat med kan nämnas den legendariske Sixten Ehrling. Inte ens denne demondirigent kunde värja sig mot det fantastiska hornspel Lars Ekernäs kunde leverera. En spontan slängkyss som tack från maestro Ehrling blev något Lars med stolthet kunde bära med sig under sin resterande karriär. Lars Ekernäs bortgång innebär också förlusten av en skicklig pianostämmare, ett yrke som Lars utbildade sig till vid sidan av sina hornstudier och som han också behärskade till fulländning.

En orkesters själ formas av de enskilda musikerna och nu börjar en ny tid, inte bara för Lars fru och barn, utan även för Nordiska Kammarorkestern och dess medlemmar. Vi är tacksamma för alla de fina horninsatser och vackra solon som Lars gav oss och vi är övertygade om att han i sin himmel förenats med de stora hornister som gått före.

 

Lennart Åkermark
Musikchef
Nordiska Kammarorkestern/Scenkonst Västernorrland AB