SHS har i samarbete med Sveriges Orkesterförbund beviljats 70 000 kr av Statens Kulturråd för att beställa ett verk av kompositören Andrea Tarrodi. Det blir en konsert för två horn och blåsorkester och

kommer att tillägnas Sven Eliassons minne. Uruppförandet planeras ske i Västmanland under 2011.

 

Andrea Tarrodi
Foto: Louisa Sundell